รถยกชนิดใช้เครื่องยนต์ แบ่งระบบส่งกำลังเป็น 2 แบบ

งานซ่อมเครื่องยนต์รถโฟล์คลิฟท์
 1. แบบใช้ครัทช์ ( Clutch plate ) หรือเกียร์ธรรมดา เกียร์ธรรมดาประกอบด้วยความเร็ว 2 Speed ที่เกียร์เดินหน้า และเกียร์ถอยหลังสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยต้องเหยียบคลัทช์ คลัทชืทำหน้าที่ตัดและต่อกำลังงานระหว่างเกียร์กับเครื่องยนต์

  ข้อแนะนำการใช้งาน
  1.1 ก่อนเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ ควรเหยียบคลัทช์ให้สุด
  1.2 ขณะรถวิ่งไม่ควารวางเท้าไว้ที่แป้นคลัทช์ เพราะจะไปเหยียบให้ระบบคลัทช์ทำงาน เป็นการเลียคลัทช์หรือตั้งใจขับเลียคลัทช์ จะทำให้คลัทช์หมดเร็วและร้อน
  1.3 ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วรถ เช่น ออกรถควรใช้ตำแหน่งเกียร์หนึ่ง หรือรูปเต่า

 2. แบบเกียร์อัตโนมัติ ( Automatic ) หรือเกียร์ทอร์ค ( Torque ) เป็นชนิดใช้การสังงานเป็นระบบไฟฟ้า สั่งงานที่คันเกียร์ เดินหน้าและถอยหลังและสามารถขับรถความเร็วสูงสุดที่ตำแหน่งเกียร์หนึ่ง และในขณะเดียวกัน ก็มีคันตัดกำลังเพื่อที่จะตัดการส่งกำลังขอเกียร์ และปรับความเร็วคล้ายๆกับคลัทช์ในระบบเกียร์ชนิดเกียร์คลัทช์

  ข้อแนะนำการใช้งาน
  2.1 การออกรถ ให้เหยียบคันตัดกำลัง ( Inching Pedal )และเข้าเกียร์ จากนั้นยกเท้าให้รถเคลื่อนแล้วจึงเหยียบคันเร่ง เมื่อต้องการเปลี่ยนเกียร์ให้เหยียบเบรคหรือคันตัดกำลัง ให้รถหยุดสนิทแล้วจึงเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ เพราะจะไม่ทำให้เกียร์เสียหาย
  2.2 ขณะที่รถวิ่งไม่ควรวางเท้าไว้ที่คันตัดกำลัง อาจทำให้ระบบคันตัดกำลังทำงาน ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและเกียร์สึกหรอ
  2.3 ไม่ควรเหยียบที่คันตัดกำลัง ขณะที่รถไปหยุดค้างอยู่บริเวณพื้นลาดเอียง เพราะอาจจะทำให้รถไม่มีกำลังพอที่จะขับเคลื่อนขึ้นไปด้านบนได้หรือไหลลงมา
  2.4 สามารถใช้งานคันตัดกำลังได เมื่อวิ่งใช้งานบริเวณทางราบปกติ