ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า การขนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบภายในโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการปรับตัวโดยหันมาใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนมากขึ้น เพื่อจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้

forklift-heli-G2 Series 2 - 3.5 TON Lithium-ion Battery Forklift

เหตุใดรถโฟล์คลิฟท์จึงเป็นที่นิยม

เครื่องจักรชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ทั้งในภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม และการขนส่ง ก็คือ รถยกสินค้าขนาดเล็ก หรือที่เรียกทับศัพท์ว่า รถฟอร์คลิฟท์ หรือ รถโฟล์คลิฟท์ ทั้งนี้ รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) เป็นพาหนะที่ถูกออกแบบจำเพาะ เพื่อนำมาใช้ในการขนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบภายในโรงงานอุตสาหกรรม แทนแรงงานคนมานานหลายปีแล้ว  เนื่องจากมีความสะดวก คล่องตัว และเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ ประเด็นนี้เอง จึงทำให้รถโฟล์คลิฟท์เป็นที่นิยมแพร่หลายออกไปยังผู้ประกอบการนอกภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

ซื้อรถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์สำหรับยุคอนาคต

เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์มีหลายประเภท มากๆในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น  รถโฟล์คลิฟท์แบบสันดาปภายใน (น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG และ แก๊สธรรมชาติ CNG ) รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า คำถามต่อไปก็คือ รถโฟล์คลิฟท์แบบไหนกัน ที่เหมาะสมน่าใช้สำหรับธุรกิจของคุณ ? สำหรับในบทความนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำข้อดีของ “รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า” หนึ่งในรถโฟล์คลิฟท์ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับ การใช้งานภายในห้องเย็น และการใช้งานภายในโรงงาน โกดังขนาดเล็ก ให้ผู้อ่านทุกคนมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในการเลือกตัดสินใจซื้อ

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้ามีดีอย่างไร ?

1. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าทำงานแบบปราศจากมลภาวะทางอากาศ ที่ปกติแล้วมักเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักรยนต์ดั้งเดิม ท่านต้องไม่ลืมว่าในปัจจุบันทั้งภาครัฐและผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงมาก หากผู้ประกอบการใดที่ใส่ใจในเรื่องดังกล่าว สินค้าของท่านก็พร้อมจะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

2. รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าปลอดมลภาวะทางเสียง 

เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์ไฟฟ้า จึงไม่มีเสียงดังจากสายพานเครื่องยนต์  การทำงานของกระบอกสูบ รวมทั้งเสียงดังจากท่อไอเสียแต่อย่างใด ความเงียบของรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นจุดเด่นที่สำคัญ เพราะทำให้ไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิการทำงานของพนักงานในแผนกใกล้เคียงและชุมชนบริเวณใกล้โรงงานอีกด้วย

3. ดูแลบำรุงรักษาง่าย

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าบำรุงรักษาง่าย เพราะจำนวนอะไหล่ที่ต้องใช้มีน้อยชิ้นกว่า เมื่อเทียบกับรถโฟลค์ลิฟท์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ที่ต้องมีการดูแลทั้งอะไหล่หลายชิ้น

4. เพิ่มพื้นที่ในคลังเก็บสินค้าได้

เนื่องจากรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเป็นรถยกขนาดเล็กที่มีวงเลี้ยวแคบกว่ารถโฟล์คลิฟท์แบบใช้น้ำมันหรือใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ทำให้บริเวณอาณาเขตการทำงานไม่กว้างมากจนไปกินพื้นที่วางสินค้าภายในโกดังหรือคลังเก็บสินค้า ห้องเย็น ซึ่งข้อดีตรงนี้จะตอบโจทย์วิสัยทัศน์ท่านเจ้าของกิจการที่ต้องการลดต้นทุนระยะยาวที่คุ้มค่า ยิ่งในโรงงานที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ มีรถขนสินค้าจำนวนมากขึ้นเพียงไหน การเพิ่มพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าจะยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้น และนั่นอาจจะเป็นกำไรที่ธุรกิจได้เพิ่มขึ้นมาก เพียงแค่หันมาใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

good-rich-forklift

จากทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้เขียนคิดว่าข้อมูลน่าจะเพียงพอให้ท่านใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในการประกอบธุรกิจของท่านกันมากยิ่งขึ้น หากผู้อ่านท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถโฟล์คลิฟท์ได้เลยตอนนี้

forklift