ขายรถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์
ขนาด 1.5 ตัน – 1.8 ตัน
(เครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องยนต์เบนซิน)

Disel 1-1.8 Ton

specification

disel 1-1.8 ton-specification

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด