ขายรถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์
ขนาด 2 ตัน – 2.5 ตัน
(เครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องยนต์เบนซิน)

Disel 2-2.5 Ton

specification

disel 2-2.5 ton-specification

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด