ขายรถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์
ขนาด 3 ตัน – 3.5 ตัน
(เครื่องยนต์ดีเซล และ เครื่องยนต์เบนซิน)

disel 5-7 ton

specification

disel 3-3.5 ton-specification

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด