ขายรถโฟล์คลิฟท์
รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า
Electric Forklift 1.6-2 Ton
(แบบยืนขับ)

specification

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด