สินค้าและบริการของเรา
แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
Battery Electric Forklift

battery electric forklift

การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

Battery Electric Forklift

นอกจาก 5 วิธีง่ายๆ ที่กล่าวมาแล้ว ในขณะชาร์จแบตเตอรี่ ก็ไม่ควรทำอะไรให้ก่อเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟอย่างเด็ดขาด เพราะแก๊สไฮโดรเจนจะเป็นต้นเหตุของการระเบิดได้ เพียงเท่านี้ก็สามารถดูแลแบตเตอรี่ได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้งานรถยกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นอีก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลแบตเตอรี่

Battery Electric Forklift

หมายเหตุ

  1. น้ำกรดในแบตเตอรี่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการกัดกร่อน ให้ปิดฝาครอบให้แน่น
  2. ไม่อนุญาตให้ทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่ โดยผู้ทีไม่ผ่านการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด